تمامی کاربرگ های زیر بایستی توسط دانشجو تکمیل شده و توسط افراد یا مراجع مشخص شده تایید شوند.

کاربرگ های آموزشی:

درخواست کمیسیون موارد خاص : دانشجویان می بایست در پرتال دانشجویی فرم درخواست کمیسیون موارد خاص را تکمیل و مراحل پیگیری شود .

درخواست مرخصی و حذف ترم : دانشجویان می بایست در پرتال دانشجویی فرم درخواست مرخصی یا حذف ترم را تکمیل و مراحل پیگیری شود .

درخواست تمدید سنوات : برای تمدید نیمسال ششم تحصیلی می بایست در پرتال دانشجویی فرم درخواست تمدید سنوات ، برای نیمسال هفتم تحصیلی و بعد از آن می بایست فرم کمیسیون موارد خاص تکمیل و مراحل پیگیری شود .

درخواست مهمانی : هرگونه درخواست مهمانی صرفا در کمیسیون موارد خاص قابل بررسی و پیگیری می باشد .

فرم صلاحیت عمومی ویژه دانشجویان استعداد درخشان

دستورالعمل نگارش پایان نامه ی تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری 

 

فرمهای مقطع کارشناسی ارشد

فرم 101 :  کلیات طرح پژوهشی پایان نامه (پروپوزال)

سوگندنامه پایان نامه

فرم 103 :  نمره مقالات

فرم 104 :  اطلاعیه دفاع از پایان نامه

فرم 105 :  ارزشیابی و صورت جلسه ی دفاع

فرم 106 :  گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی

چکیده فارسی

چکیده انگلیسی

اصالت پایان نامه

فرم ثبت مشخصات استادان خارج از دانشگاه

مجوز بهره برداری از پایان نامه

 

فرمهای مقطع دکتری

فرم مخصوص معدل جهت شرکت در آزمون ورودی دکتری