درباره مدیریت تحصیلات تکمیلی

 گستره ی  آموزش عالی با هدف گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی بسترساز رشد مبتنی بر توسعه است. سیاست اصولی که تربیت نیروهای متخصص را در پی دارد، در این راستا از سال ۷۸- ۷۷ دانشگاه حکیم سبزواری پذیرای دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد در رشته ها و گرایش های مختلف بوده است . دانشگاه حکیم سبزواری دارای ۱۵ رشته در مقطع دکتری و ۵۶ رشته در مقطع کارشناسی ارشد می باشد.

 

  وظائف و اختیارات مدیریت تحصیلات تکمیلی :

۱همکاری با معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی جهت ایجاد زمینه‌های اجرای  مصوبات شورای دانشگاه و برنا­مه‌های مصوب؛

۲ـ تدوین و پیشنهاد تغییرات لازم در نحوه‌ی اجرای برنامه‌های درسی و بررسی آیین نامه‌های تحصیلات تکمیلی؛

۳ـ پیشنهاد طرح‌های مناسب آموزش غیررسمی کوتاه مدت و میان مدت و برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید؛

۴ـ بررسی کیفیت آموزش دوره‌های تحصیلات تکمیلی و ارزیابی نحوه‌ی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی؛

۵ـ بررسی و پیشنهاد و پیگیری تاسیس رشته‌های تحصیلات تکمیلی؛

۶ـ اظهار نظر درباره‌ی موضوعاتی که شورای دانشگاه با معاونت مربوط به شورا ارجاع می‌دهد.

 

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – پست الکترونیکی: hakim@hsu.ac.ir – تلفن : 05144012611 – 05144012615 – 05144012570 – دورنگار:05144012613 – کد پستی:9617976487 – صندوق پستی:397