دانشجویان غیر ایرانی

اتباع غیر ایرانی متقاضی ادامه ی تحصیل در دانشگاه حکیم سبزواری

می توانند پس از ورود به (( سامانه ی ثبت درخواست))

نسبت به ثبت نام و ارسال درخواست خود اقدام نمایند.

شرایط پذیرش

.

فرایند پذیرش

.

فرم پذیرش

.

فرم اطلاعات

.

جدول شهریه

.

راهنمای اخذ گذرنامه و ویزای تحصیلی

.

👈 سامانه ی ثبت درخواست 👉

 

.

👈Registeration System of Foreign Students👉

.

فقط با مرورگر  google chrome ثبت نام نمایید.

.

صدور مجوز تحصیل اتباع خارجی  در دانشگاه حکیم سبزواری، منوط به ثبت نام در این سامانه می باشد.

پس از پایان ثبت نام و دریافت کد ثبت نامی جهت دریافت تاییدیه ی ثبت نام  با شماره های زیر تماس بگیرید.

.

.

.

تماس با آقای موسوی معین(کارشناس دانشگاه حکیم سبزواری)

۰۹۰۱۱۷۳۷۶۱۰(تلگرام)

۰۵۱۴۴۰۱۲۶۲۳

.

.

.

.

.

آدرس سرپرستی امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی خراسان رضوی:

.

مشهد مقدس- دانشگاه فردوسی- روبروی دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی

۰۵۱۳۸۸۰۲۷۰۸   خانم کرمانی(کارشناس کنسولی)

۰۵۱۳۸۸۰۲۷۰۵    آقای رضایی (سرپرست کنسولی)

 

نشانی: خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر- پردیس دانشگاه حکیم سبزواری – پست الکترونیکی: hakim@hsu.ac.ir – تلفن : 05144012611 – 05144012615 – 05144012570 – دورنگار:05144012613 – کد پستی:9617976487 – صندوق پستی:397