مرخصي، انصراف و انتقال

مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل:

 

1 –     در چه صورت می‌توان از مرخصی تحصیلی استفاده کرد؟

دانشجوی کارشناسی در طول مدت تحصیل فقط تا سقف 2 نیمسال می‌تواند از مرخصی تحصیلی استفاده نماید مشروط بر آن‌که درخواست خود را قبل از شروع نیمسال و قبل از انتخاب واحد از طریق پرتال دانشجویی به گروه آموزشی مربوطه ارسال نماید؛ ضمنا دانشجوی دارای انتخاب واحد مجاز به درخواست مرخصی نبوده و باید درخواست حذف ترم نماید.


2 –     آیا مرخصی تحصیلی جزو سنوات مجاز تحصیل محسوب می‌شود؟

بله، مرخصی جزو سنوات مجاز تحصیل به شمار می‌آید.


3 –     در چه صورت یک دانشجو منصرف از تحصیل محسوب می‌شود؟ 

باتوجه به ماده 21 آئین نامه ی آموزشی ، ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال تحصیلی انصراف از تحصیل محسوب شده و دانشجو ملزم به انجام تسویه حساب با دانشگاه می باشد. لذا لازم است دانشجوی منصرف از تحصیل درخواست انصراف خود را کتباً و در زمان دانشجو بودن به گروه آموزشی ارائه نماید. به عبارت دیگر دانشجویان اخراجی امکان انصراف از تحصیل ندارند. 


4 –      شرايط ادامه تحصيل دانشجوی عدم مراجعه چگونه است؟

دانشجو در صورت 2 نیمسال عدم مراجعه دانشجوی اخراجی محسوب می‌گردد.


5 –     ادامه تحصیل  مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل چگونه است؟

در صورتی که دانشجوی منصرف از تحصیل تا پایان همان نیمسالی که درخواست انصراف خود را ارائه نموده است مجدداً تقاضای اعاده به تحصیل نماید می‌تواند به تحصیل بازگردد مشروط بر آن‌که انصراف قطعی نداده باشد. فرم درخواست بازگشت به تحصیل باید از پرتال دانشجویی تکمیل گردد.


انتقال:

    1- آیا انتقال و مهمانی از دانشگاه حکیم سبزواری به سایر دانشگاه‌ها و بالعکس امکان‌پذیر است؟
انتقال فقط از طریق سامانه‌ی نقل و انتقالات https://portal.saorg.ir  قابل بررسی بوده و فقط در بین دانشگاه‌های هم‌عرض امکان‌پذیر است. (دولتی به دولتی و بالعکس)


 2-  در طول مدت تحصیل چندبار می‌توان از قانون انتقالی استفاده کرد؟

در دوره‌ی تحصیل دانشجوی کارشناسی فقط یک بار می‌تواند انتقال یا تغییر رشته دهد.

3 – آیا برای تغییر رشته از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر معدل و نمرات دانشگاه مبدا تاثیر دارد؟
مطمئنا تاثیر دارد.


4 – شرایط تغییر رشته و یا انتقال بدون تغییر رشته  به دانشگاه پیام نور چگونه است؟ 

  1. گذراندن ۲۴ واحد درسی با معدل کل بالای۱۲ 
  2. عدم سابقه ی مشروطی و اخراجی
  3. کسب نمره ی علمی کد رشته ی دانشگاه مورد تقاضا در کارنامه ی محرمانه 
  4. موافقت دانشکده ی مربوطه در دانشگاه مبدا
  5. موافقت دانشگاه پیام نور مرکز تهران 

5 – نحوه‌ی آگاهی از کسب نمره ی علمی کد رشته ی مورد نظر برای تغییر رشته  چگونه است.؟ دانشجو می بایست فرم بررسی کارنامه ی محرمانه را از پرتال دانشجویی  تکمیل و پس از شرح  تقاضا و ذکر کد رشته های درخواستی (حداکثر۳ کد رشته) به اداره ی آموزش دانشکده ارسال نموده و تا زمان حصول نتیجه موضوع ، فرایند درخواست را از قسمت گردش کار فرایند پیگیری نماید.


6 – دانشجویان چگونه می توانند به دانشگاههای دیگر انتقال یا میهمانی بگیرند؟ این دسته از دانشجویان بر اساس آئین نامه ی نقل وانتقالات می بایست همه ساله در اردیبهشت ماه از طریق  سامانه ی خدمات آموزشی وزارت علوم https://portal.saorg.ir  نسبت به ثبت درخواست و پیوست مدارک و مستندات خود اقدام  نمایند که پس از بررسی دانشگاه مبدا (تیرماه) و دانشگاه مقصد (مردادماه) نتیجه از طریق  پیامک به اطلاع دانشجویان رسانده خواهد شد و با کد رهگیری نیز در همان سامانه قابل پیگیری می باشد.