ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد استعداد های درخشان به اطلاع می رساند که پذیرش نهایی این دسته از دانشجویان منوط به تایید سازمان سنجش می باشد و ثبت نام در نیمه دوم شهریور ماه خواهد بود.
لازم به توضیح است که اسامی پذیرفته شدگان دوره دکتری بدون آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد.
جهت مشاهده ی اسامی به لینک زیر مراجعه نمایید.
نتایج بدون آزمون کارشناسی ارشد 94