دانشجویان عزیز می توانند برای درخواست تاییدیه مدرک دانش آموختگی از دانشگاه مقطع قبلی بسته به شرایط تحصیلی و شغلی، بر طبق یکی از فرایندهای زیر اقدام کنند.


 راهنمای ثبت نام در سامانه سجاد

راهنمای ویدئویی درخواست تاییدیه

     دانشجویان عزیز توجه بفرمایند:  از تاریخ  31 فروردین 1402 در بخش های مربوط به مدرک تحصیلی، برای کاهش مکاتبات اداری به تمامی گواهینامه های دانشگاهی یک کد صحت مدرک تحصیلی تعلق گرفته است. کد صحت یا استعلام همان طور که پیشتر اشاره شد، از طرف دستگاه ها و در راستای کاهش مکاتبات اداری به مدارک تحصیلی دانشگاه اضافه شده است. این کد در واقع یک کد برای تایید صحت و اصالت مدرک تحصیلی اخذ شده است. در صورتی که دانشجویان فارغ التحصیل مدارک تحصیلی خود را از تاریخ یادشده به بعد از دانشگاه های تحت نظر وزارت علوم دریافت کرده باشند، می توانند با کد صحت نوشته شده بر روی گواهینامه موقت، به راحتی به سامانه استعلام مراجعه کرده و جهت دریافت تاییدیه مدرک تحصیلی خود اقدام کنند. این کد دال بر آن است که این مدرک واقعا از یکی از مراجع تحت نظر وزارت علوم دریافت شده و معتبر است.

راهنمای دانشگاه حکیم سبزواری


فرایند مربوط به دانش آموختگان شاغل در آموزش و پرورش

فرایند مربوط به دانش آموختگان دانشگاه های دولتی، پیام نور، غیرانتفاعی، علمی کاربردی

فرایند مربوط به دانش آموختگان دارای دانشنامه از  دانشگاه آزاد

فرایند مربوط به دانش آموختگان دارای گواهینامه موقت از دانشگاه آزاد

فرایند مربوط به دانش آموختگان حوزه های علمیه

.