اداره امتحانات

[wpfilebase tag=file id=181 tpl=filebrowser /]


اداره دانش آموختگان

بخش اول: . دانش آموختگان دوره روزانه ابتدا بايستي جهت لغو تعهد خدمت آموزش رايگان در سامانه جامع امور دانشجويان (سجاد) ثبت نام نمايند. https://portal.saorg.ir . آدرس ايميل جهت ارسال مدارک دانشنامهdaneshnameh@hsu.ac.ir . 1- فرم درخواست صدور دانشنامه و مدارک لازم جهت دريافت دانشنامه . 2-تقاضای ارسال پستی دانشنامه . 3- روشهای لغو تعهد . ارسال مدارک دانشنامه در مرحله اول از طريق ايميل انجام می پذيرد و ارسال اصل مدارک دانشنامه بعد از تاييد کارشناس فقط از طريق پست انجام پذير می باشد.پاسخگويي در خصوص دانشنامه فقط از طريق ايميل امکان پذير می باشد و از هرگونه مراجعه حضوری قويا خوداری گردد.   . بخش دوم: . مدارک و فرمهای اداره ی دانش آموختگان . 1-مدارک ...


اداره پذیرش و ثبت نام

مدارک ثبت نامی   فرم شماره ی (1)   فرم شماره ی (4)   فرم شماره ی (5)   فرم شماره ی (29)   فرم  درخواست معافیت تحصیلی   تمديد معافيت تحصيلي فرم نقص مدارک ثبت نامی   فرم تعهد کارت دانشجویی   فرم درخواست کارت دانشجویی المثنی   فرم بررسی کارنامه محرمانه   شهريه های خارج به داخل  


فرایندها

فرآيند های اداره پذيرش و ثبت نام: . ثبت نام دانشجویان جدیدالورود . تسویه حساب انصرافی و اخراجی .  انتقال و تغيير رشته به دانشگاه پيام نور . تغيير رشته‌ي دانشجويان در دانشگاههاي دولتي .  ميهمان و انتقال به دانشگاههاي دولتي . . . فرآيند های اداره ی فارغ التحصيلان:   فرايند تسويه حساب فارغ التحصيلان   فرايند صدور دانشنامه