تماس با ما

نشاني :

خراسان رضوی – شهرستان سبزوار – توحید شهر – دانشگاه حکیم سبزواری – سازمان مرکزی – مركز آموزش هاي آزاد و مجازی

صندوق پستی 397 – کدپستی: 9617976487

 مسوول مرکز:

 آقای هادی کیخسروی (اتاق شماره 124)           تلفن تماس 44012878-051

کارشناس مرکز :

خانم سیما حسین زاده (اتاق شماره 126)                  تلفن تماس 44012879-051

ساعات پاسخگویی : تمامی روزها از ساعت 8 الی 14:30 ، به استثناي روزهای پنج شنبه و تعطیلات رسمی

سايت مرکز :               http://www.hsu.ac.ir/azad

ایمیل مرکز:                 azad@hsu.ac.ir