تماس با ما

نشاني :

خراسان رضوی – شهرستان سبزوار – توحید شهر – دانشگاه حکیم سبزواری – سازمان مرکزی – گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد

صندوق پستی 397 – کدپستی: 9617976487

 مسوول گروه:

 آقای هادی کیخسروی            تلفن تماس 44012878-051

کارشناس گروه :

خانم سیما حسین زاده                تلفن تماس 44012879-051

ساعات پاسخگویی : تمامی روزها از ساعت 8 الی 14:30 ، به استثناي روزهای پنج شنبه و تعطیلات رسمی

سايت گروه :               http://www.hsu.ac.ir/azad

ایمیل گروه:                 azad@hsu.ac.ir