یادگیری زبان انگلیسی مهم است و بسیاری از مردم دنیا، انگلیسی را بعنوان زبان دوم فرا می گیرند. در بسیاری از کشورها، زبان انگلیسی در مدارس از سنیین پایین تدریس میشود. اما 10 دلیل اصلی یادگیری انگلیسی عبارتند از:

1. زبان انگلیسی متداول ترین زبان دنیاست. از هر 5 نفر، یک نفر به زبان انگلیسی تکلم میکند یا دست کم آن را درک میکند.

2. انگلیسی زبان علم، سیاست، کامپیوتر، صنعت هوانوردی و جهانگردی می باشد. بنابراین دانستن زبان انگلیسی شانس شما را در یافتن شغل مناسب در کشورهای چند ملیتی افزایش می دهد.

3. انگلیسی زبان رسمی 53 کشور است.

4. حدود 400 میلیون نفر در دنیا انگلیسی را بعنوان زبان اول تکلم می کنند.

5. انگلیسی زبان صنعت رسانه است. اگر به زبان انگلیسی تکلم میکنید، دیگر نیازی به ترجمه و زیرنویس برای مطالع کتاب، گوش دادن به موزیک و تکاشای فیلم و تلویزیون نخواهید داشت.

6. انگلیسی زبان اینترنت میباشد. بسیاری از وب سایت ها به زبان انگلیسی هستند.

7. در مقایسه با زبانهای دیگر، الفبای زبان انگلیسی و یادگیری آن ساده است.

8. یادگیری زبان انگلیسی و پیشرفت در این زبان به شما حس اعتماد به نفس و رضایت بیشتر میدهد.

9. ازآنجا که زبان انگلیسی در بسیاری از کشورها ، مدارس و دانشگاهها تکلم میشود، اگر بتوانید به این زبان صحبت کنید میتوانید به آسانی رشته و دانشگاه مورد نیاز و علاقه خود راپیدا کنید.

10. با یادگیری زبان انگلیسی، شما با فرهنگهای دیگر دنیا آشنا می شوید. یادگیری تجارب و فرهنگهای جدید به شکل گیری بهتر ارزشها، عادات و سبک زندگی بهتر در شما کمک میکند.