اطلاعات دوره:
در این دوره های کوتاه مدت آموزشی که برای دانشجویان علاقمند به مقاله نویسی برنامه ریزی شده است، انواع پایگاههای داده و روش های صحیح مقاله نویسی آموزش داده خواهد شد
سرفصل های دوره:
آموزش جستجوی مقاله و آشنایی با انواع پایگاههای جستجوی مقاله
نحوه نگارش مقاله
ارزیابی مجلات و پیدا کردن مجلات مناسب برای مقاله خود

توانایی های اکتسابی در پایان دوره برای دانش پذیران :
• بالا رفتن اطلاعات عمومی و تخصصی دانش پذیران در خصوص نحوه مقاله نویسی
مزایای شرکت در دوره:
• دریافت گواهینامه معتبر شرکت در کارگاه با مهر و امضای دانشگاه حکیم سبزواری
• قابلیت ترجمه گواهینامه جهت استفاده در خارج از کشور
مزایای شرکت در دوره:
• دریافت گواهینامه معتبر شرکت در کارگاه با مهر و امضای دانشگاه حکیم سبزواری
• قابلیت ترجمه گواهینامه جهت استفاده در خارج از کشور

شماره حساب واریز هزینه دوره :
لطفا هزینه دوره را به یکی از طرق زیر واریز و تصویر آن را در فرم ثبت نام بارگذاری نمایید.
شماره حساب : 458054126
شماره شبا : IR240180000000000458054126
شماره کارت مجازی : 7113-0336-8370-5859
بانک تجارت مرکزی سبزوار

(دوره برگزار گردید )