سرفصل های دوره:
1- مروری برلهجه های کردی
2- الفبا و نظام آوایی زبان کردی
3- افعال و صرف آنها در زبان کردی
4-نحو در زبان کردی

اهداف دوره :

1-یادگیری نگارش به زبان کردی
2- معرفی واحد های آوایی زبان کردی (صامت ها ،مصوت ها،تشدیدها )
3-آشنايي با واحدهاي جمله سازي در زبان کردي
4-مهيا نمودن بستري براي سليس سخن گفتن به زبان کردي
5-آشنايي با اجزا و ساختار جملات کردي
6-تمييز نقش اجزا

توانایی های اکتسابی در پایان دوره برای دانش پذیران :
• بالا رفتن اطلاعات عمومی و تخصصی دانش پذیران در خصوص نحوه صحبت کردن زبان کردی

مزایای شرکت در دوره:
• دریافت گواهینامه معتبر شرکت در کارگاه با مهر و امضای دانشگاه حکیم سبزواری
• قابلیت ترجمه گواهینامه جهت استفاده در خارج از کشور
مزایای شرکت در دوره:
• دریافت گواهینامه معتبر شرکت در کارگاه با مهر و امضای دانشگاه حکیم سبزواری
• قابلیت ترجمه گواهینامه جهت استفاده در خارج از کشور

شماره حساب واریز هزینه دوره :
لطفا هزینه دوره را به یکی از طرق زیر واریز و تصویر آن را در فرم ثبت نام بارگذاری نمایید.
شماره حساب : 458054126
شماره شبا : IR240180000000000458054126
شماره کارت مجازی : 7113-0336-8370-5859
بانک تجارت مرکزی سبزوار