اطلاعات دوره:
در این دوره های کوتاه مدت آموزشی که برای دانشجویان علاقمند به برنامه های فوق العاده ژنتیک برنامه ریزی شده است، کلاس های پیشرفته ژنتیک و سوالات پیشرفته این حوزه آموزش داده خواهد شد.

سرفصل های دوره:
ژنتیک مندلی
ژنتیک جمعیت
ژنتیک انسانی
ژنتیک مولکولی
شجره نامه ها
نقشه ژنی

توانایی های اکتسابی در پایان دوره برای دانش پذیران :
• بالا رفتن اطلاعات تخصصی دانش پذیران در خصوص روش های حل مسایل ژنتیک

مزایای شرکت در دوره:
• دریافت گواهینامه معتبر شرکت در کارگاه با مهر و امضای دانشگاه حکیم سبزواری

شماره حساب واریز هزینه دوره :
لطفا هزینه دوره را به یکی از طرق زیر واریز و تصویر آن را در فرم ثبت نام بارگذاری نمایید.
شماره حساب : 458054126
شماره شبا : IR240180000000000458054126
شماره کارت مجازی : 7113-0336-8370-5859
بانک تجارت مرکزی سبزوار