کارگاه خبرنویسی

سرفصل های دوره:

  • معرفی فضاهای رسانه ای
  • ارزش های خبری
  • عناصر خبری
  • سبک های خبرنویسی

توانایی های اکتسابی در پایان دوره برای دانش پذیران :

افراد شرکت کننده در این دوره قادر به نگارش خبرهای رسمی می باشند.

افراد شرکت کننده در این دوره قادر به نگارش خبرهای رسمی می باشند.

پرداخت آنلاین مخصوص افراد معرفی شده از نشریه

پرداخت آنلاین مخصوص دانشجویان

 

شماره حساب واریز هزینه دوره :
لطفا هزینه دوره را به یکی از طرق زیر واریز  و  تصویر آن را در فرم ثبت نام بارگذاری نمایید.
شماره حساب : 458054126
شماره شبا : IR240180000000000458054126
شماره کارت مجازی : 7113-0336-8370-5859
بانک تجارت مرکزی سبزوار