دپارتمان زبان های خارجی

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

مهلت ثبت نام

زبان انگلیسی (با تمرکز بر 4 مهارت شنیداری، گفتاری، نوشتاری و خواندن)

دپارتمان زبان خارجی مرکز

یک شنبه و دوشنبه هر هفته

24

تئوری

2.000.000 ریال

اتمام مهلت ثبت نام

مزایای شرکت در دوره:

دریافت گواهینامه پایان دوره از دانشگاه حکیم سبزواری با قابلیت ترجمه

 

شماره حساب واریز هزینه دوره :

لطفا هزینه دوره را به یکی از طرق زیر واریز  و  تصویر آن را در فرم ثبت نام بارگذاری نمایید.

شماره حساب : 458054126

شماره شبا : IR240180000000000458054126

شماره کارت مجازی : 7113-0336-8370-5859

بانک تجارت مرکزی سبزوار