دپارتمان علوم انسانی

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

مهلت ثبت نام

آیین اولین ها در زمان اقامه دعوا و دفاع از دعوا

 

 

دپارتمان علوم انسانی

 

 

پیش ثبت نام

 

 

 

4

ساعت

 

حضوری

 

پیش ثبت نام

 

 

 

اطلاعات دوره:

مخاطبان دوره وکلا ،کارآموزان ،مشاوران ،و کارشناسان حقوقی ، مدیران حقوقی شرکت های خصوصی و دولتی ، دانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق

 

سرفصل های دوره:

1- اولین اقدام شناخت برتری قانون ماهوی بر قانون شکلی برقانون ماهوی در عمل

2-اولین وظیفه اشخصاص در خصوص موضوعات فوق

3- اولین اقدام در اقامه دعوی

4-اولین اقدام در دفاع

5- اولین اقدام در قضاوت

6-اولین اقدام در تقدیم درخواست

7-اولین اقدام در خصوص سند

8-اولین اقدام در خصوص خواسته

9-اولین اقدام در خصوص صلاحیت

10-اولین اقدام در تعرض به اسناد

11- و الی اخر

 


فرم ثبت نام