دپارتمان علوم انسانی

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

مهلت ثبت نام

آیین دادرسی کاربردی شوراهای حل و اختلاف

پیش ثبت نام بدون پرداخت شهریه 

دپارتمان علوم انسانی

اسفندماه

4 ساعت

حضوری

دانشجویان حکیم سبزواری

600.000

سایر دانشجویان :

800.000

سایر افراد :

1.000.000

 پیش ثبت نام

 

 

اطلاعات دوره:

وکلا و کارآموزان وکالت ، مشاوران و کارشناسان حقوقی ، سردفتران و مشاوران املاک ،کارآموزان قضایی ، کارشناسان و مدیران حقوقی بانکی ،دانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق

 

سرفصل های دوره:

1-صلاحیت های شوراذاتی یا نسبی 

2-دعاوی قابل طرح در شورا

3-دعاوی غیر قابل طرح در شورا

4-امکان یا عدم امکان طرح دعاوی راجعه به اموال غیر منقول

5- نکات کاربردی مربوط به دعوی

6-طرق اعتراض

7-تجدید نظر خواهی از آرای شورای حل و اختلاف و تکلیف دادگاه در رسیدگی به آن


فرم ثبت نام