دپارتمان فناوري اطلاعات و ارتباطات

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مهلت ثبت نام

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

آموزش نرم افزار spss

دکتر سید احمد محمدی حسینی 

اسفند ماه

روزهای فرد ساعت 18-20

اسفند ماه

 

12

حضوری

دانشجویان حکیم سبزواری

800.000 ریال

سایر دانشجویان

1.000.000 ریال

سایر افراد

1.200.000 ریال

پرداخت آنلاین برای دانشجویان حکیم سبزواری

پرداخت آنلاین برای سایر دانشجویان

پرداخت آنلاین برای سایر افراد

فرم ثبت نام