دپارتمان زبان های خارجی

عنوان

استاد دوره

زمان برگزاری

مدت (ساعت)

نحوه برگزاری

شهریه (ریال)

مهلت ثبت نام

زبان انگلیسی مقدماتی (با تمرکز بر 4 مهارت شنیداری، گفتاری، نوشتاری و خواندن)

دپارتمان زبان های خارجی مرکز

اسفند ماه

ساعت 20-18

32

تئوری

برای دانشجویان حکیم سبزواری

1.280.000

سایز دانشجویان 1.600.000

سایر افراذ:

2.000.000

5 اسفندماه


 

 

مزایای شرکت در دوره: 

1. آموزش در محیط دانشگاهی و زیر نظر اساتید هیات علمی دانشگاه

2. دریافت گواهینامه پایان دوره از دانشگاه حکیم سبزواری با قابلیت ترجمه

قابل توجه دانش پذیران محترم :

ثبت نام الکترونیکی شما زمانی کامل می باشد که شروط زیر را رعایت نموده باشید:

1- پرداخت الکترونیکی و دریافت کد پیگیری

2- تکمیل فرم ثبت نام و گرفتن تاییدیه ثبت نام از سیستم


پرداخت آنلاین برای دانشجویان حکیم سبزواری

پرداخت آنلاین برای سایر دانشجویان

پرداخت آنلاین برای سایر افراد

فرم ثبت نام