قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم : برای ورود به سامانه آموزش الکترونیکی جهت برگزاری کلاس های جبرانی لطفا به لینک elearning.hsu.ac.ir مراجعه فرمائید.