آلبوم تصاویر

دانشجویان علوم تصمیم و مهندسی دانش دانشگاه حکیم سبزواری
افراد در اولین تصویر به ترتیب از راست به چپ:
آقایان نعمتی، شاهمنصوری، امین‌طوسی (عضو هیات علمی)، زعفرانیه (عضو هیات علمی)،
خانمها بختی، حامدی، سنچولی، عصاران، خورسندی و کریمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.