درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

آلبوم تصاویر


دانشجویان علوم تصمیم و مهندسی دانش دانشگاه حکیم سبزواری
افراد در اولین تصویر به ترتیب از راست به چپ:
آقایان نعمتی، شاهمنصوری، امین‌طوسی (عضو هیات علمی)، زعفرانیه (عضو هیات علمی)،
خانمها بختی، حامدی، سنچولی، عصاران، خورسندی و کریمی