اطلاعیه های دفاع پایان نامه های ارشد

جهت اعلام جلسه دفاع بر روی وب سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر از فرم پیش نویس زیر استفاده و تکمیل شده آنرا به ادرس داده شده ارسال نمایید.

(ece.grad@hsu.ac.ir)

تذکر: فرم تکمیل شده باید  ۷۲ ساعت قبل از برگزاری جلسه دفاع برای دفتر تحصیلات تکمیلی ارسال گردد.

پیش نویس اطلاعیه دفاع

Presentation arshad

 


اطلاعیه های جلسات دفاع :

دفاع های شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷


دفاع های یکشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷


دفاع های سه شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۷