اطلاعیه های دفاع پایان نامه های ارشد

جهت اعلام جلسه دفاع بر روی وب سایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر از فرم پیش نویس زیر استفاده و تکمیل شده آنرا به ادرس داده شده ارسال نمایید.

(ece.grad@hsu.ac.ir)

تذکر: فرم تکمیل شده ترجیحا در یک صفحه A4 تنظیم شود و در قالب فایل jpg ارسال گردد.

 

  فرم پیش نویس جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


اطلاعیه های جلسات دفاع :

 

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم الهه زکی خانی

عنوان پایان نامه: “آنالیز مولدهای بادی بر قیمت برق و قدرت بازار با تجزیه ساختار بازار برق بصورت تحلیلی

استاد راهنما: دکتر مهدی صمدی

استاد مشاور: دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی

 استاد داور : دکتر حسین شریف زاده

 نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر ایلدرآبادی

زمان : سه شنبه ۱۳شهریور ماه ۹۶ ساعت ۱۱

مکان : سالن پروفسور لطفی زاده

از تمامی دانشجویان علاقمند جهت شرکت در جلسات دفاع دعوت به عمل می آید.