بمنظور آشنایی با فرهنگ، تمدن و بازدید از آثار تاریخی و دانشگاهی کشور یونان و پس از رایزنی و پیگیری های انجام شده از طریق ستاد رفاهی وزارت علوم ثبت نام تور یونان آغاز می گردد:

اطلاعیه تور یونان ویژه دانشگاهیان

 

 

لینک خبر