با توجه به اطلاعیه شرکت بیمه تجارت نو، تخفیفات ویژه ی پرسنل محترم دانشگاه به شرح زیر اعلام می گردد: