دانشگاه
سامانه ابری دانشگاه مخصوص اساتید

سامانه ابری دانشگاه مخصوص اساتید

اعضای هیات علمی می توانند با مراجعه به وب سایت دانشگاه و انتخاب سامانه رایانش ابری یا این لینک می توانید از ۲ گیگابایت فضای ...

نحوه اتصال به شبکه دانشگاه

...

انتصاب مدیر فناوری و اطلاعات دانشگاه حکیم سبزواری

انتصاب مدیر فناوری و اطلاعات دانشگاه حکیم سبزواری

رئیس دانشگاه در حکمی دکتر مجید بقایی نژاد استادیار و عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق را به عنوان”مدیر فناوری و اطلاعات” دانشگاه به مدت ...

سامانه ارائه خدمات الکترونیکی دانشجویان

با توجه به افزایش انواع در خواست های دانشجویان و همچنین جهت سیستمی شدن این درخواست ها برای راحت تر شدن بررسی ها و پیگیری ...

تغییر کلمه عبور دامین (Domain Password)

کاربرانی که مایلند کلمه عبور دامین (Domain Password) خود را تغییر دهند می توانند با مراجعه به صفحه زیر تغییرات مورد نظر را انجام دهند...