آموزش سیستم اتوماسیون اداری
چگونه در امكانات كارتابل پاراف هاي پيش فرض را تعريف كنيم؟
چگونه جانشین تعیین کنیم؟

چگونه جانشین تعیین کنیم؟

...

چگونه گروه های ارسال را تعریف کنیم ؟
دانلود فايل راهنماي اتوماسيون اداري

دانلود فايل راهنماي اتوماسيون اداري

http://it.hsu.ac.ir/images/stories/erp/ERP-Help.pdf

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2