آر اس اس    
دوشنبه 21 آبان 1397

معرفی خوابگاه خواهران


 

آدرس : خراسان رضوی – سبزوار – توحید شهر – پردیس دانشگاه حکیم سبزواری


Heading-1 Heading-2 Heading-3
bahar خوابگاه بهار     تلفن سرپرستی :44014429 – 44014430
maryam  خوابگاه مریم (مجتمع)   تلفن سرپرستی :44014421- 44014422
narges خوابگاه نرگس(مجتمع) تلفن سرپرستی :44014421 – 44014422
yas1 خوابگاه یاس(مجتمع)            تلفن سرپرستی :44014429 – 44014430
shaghayeh1  خوابگاه شقایق (مجتمع)   تلفن سرپرستی :44014421 – 44014422
valiasr خوابگاه ولی عصر تلفن سرپرستی :44014427 -44014428