وام ازدواج

وام ازدواج
اين وام به دانشجويان دوره روزانه كه واجد شرايط عمومي وآموزشي دريافت وام ها وتسهيلات صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري بوده ودرحين تحصيل ازدواج كنند و يك سال ازتاريخ ازدواج آنان نگذشته باشد تعلق مي گيرد .
ضمنا وام ازدواج به دانشجویان شبانه فرزندان گروه های ایثارگران شامل: شهدا و جانبازان بالای 50 درصد و آزادگان نیز اعطا می گردد.
 
مدارک لازم

  • تصويربرابراصل شده ی سند ازدواج .
  • تصویرشناسنامه وكارت ملي زوجین .