وام شهریه

این وام به دانشجویان نوبت دوم (شبانه) که واجد شرایط عمومی و آموزشی مصوب صندوق رفاه داشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشند ، تعلق می گیرد.
– مبلغ وام شهریه در هر سال تحصیلی از سوی صندوق رفاه دانشجویان تعیین و به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ابلاغ می گردد.
– وام شهریه با اعمال 4% کارمزد بانکی و در پایان دوره تحصیلی به صورت نقد یا اقساط قابل با پرداخت می باشد.