آر اس اس    
دوشنبه 21 آبان 1397

وام مواردخاص


وام مواردخاص

اين وام به دانشجويان دوره روزانه كه واجدشرايط عمومي وآموزشي دريافت وام هاوتسهيلات صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري بوده، دانشجويان حادثه ديده درسوانح وتصادفات ودانشجويان مبتلابه بيماري خاص(صعب العلاج) وپرهزينه نظيرسرطان،ناباروري و… تعلق مي گيرد .

مدارك لازم

  • تصاويربرابراصل شده مدارك پزشكي وهزينه هاي انجام شده .