آر اس اس    
شنبه 26 آبان 1397

معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی


 

دکتر حسن صیانتی
استادیار  گروه فلسفه و حکمت اسلامی
 دانشکده الهیات و معارف اسلامی
تلفن تماس :
2582 – 4401 – 051
 دور نگار :
2598 – 4401 – 051