بدین وسیله از همکاران محترم دعوت بعمل می آید در نمایشگاه سلامت، پویایی و جوان غرفه 2 دانشگاه حکیم به مناسبت هفته سلامت جوان از روز یکشنبه 3 خرداد ماه لغایت 6 خرداد صبح از ساعت 9 تا 11 و از عصر از ساعت 6 تا 9 در محل باغ ملی جنب ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بازدید فرمایید.
واحد رابطان سلامت دانشگاه حکیم سبزواری
 
[slider captioncolor=”#0015d8″ navcolor=”#0bc120″ controls=”true” bullets=”true” pause=”hover”]
[slide title=”” image=”http://www.hsu.ac.ir/md/files/2015/05/20120709680.jpg” caption=”” active=”active”/]
[slide title=”” image=”http://www.hsu.ac.ir/md/files/2015/05/20120709684.jpg” caption=””/]
[slide title=”” image=”http://www.hsu.ac.ir/md/files/2015/05/20120709692.jpg” caption=””/]
[slide title=”” image=”http://www.hsu.ac.ir/md/files/2015/05/20120709694.jpg” caption=””/]
[/slider]