اطلاعیه شماره 2

فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط عضویت در شورای صنفی – رفاهی دانشجویان به شرح زیر اعلام می گردد.

گفتنی است :

1- دانشجویانی که در مهلت مقرر اقدام به ثبت نام نموده اند و مشخصات آنان در فهرست مزبور نمی باشد؛ در صورت اعتراض به بررسی صلاحیت ها می توانند از تاریخ 28 لغایت 1394/7/29 درخواست تجدید نظر خود رابه صورت مکتوب به مدیریت دانشجویی ارایه نمایند.

2- مراحل بعدی برگزاری انتخابات متعاقبا اعلام خواهد گردید.

نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی رشته تحصیلی
هادی چاه ستاره 9122931107 مهندسی شیمی
صمد علیزاده 9112821167 زیست شناسی
علی مصلح 9112821394 زیست شناسی
میتراسادات فاضل نیا 9312930089 مهندسی شیمی
مهدی عباسی طزرقی 9122501058 تربیت بدنی و علوم ورزشی
سجاد رامشینی 9322308055 مکاترونیک
حمیدرضا جوادیان 9312404028 مهندسی مواد
احسان محمدی 9212841265 بیوشیمی
شقایق شهرآئینی 9122313150 مهندسی برق قدرت
فاطمه میوانه 9314551026 اقلیم شناسی شهری
سجاد عباسی 9312651303 زبان و ادبیات فرانسه
مهدی رزمجو 9122221368 فقه و حقوق
محمد طالبی 9112501131 تربیت بدنی و علوم ورزشی
سحرزمانی ماهفروجکی 9212522390 جغرافیا
امیدرحمانی 9212501060 تربیت بدنی وعلوم ورزشی
هومن عرفان منش 9212310174 کامپیوتر
نفیسه فرجادی زاده 9312107124 مرمت و احیای بناهای تاریخی
مرصاد حفیفه صابری 9312802293 مهندسی مکانیک
داود حسین زاده 9312802011 مهندسی مکانیک
میثم روکی 9122931118 مهندسی شیمی
زهرابرجی 9212701300 علوم تربیتی

                                                                                                                              کمیته اجرایی پانزدهمین دوره انتخابات شورای صنفی – رفاهی دانشجویان