قابل توجه دانشجویان ارشد دختر و پسر روزانه ورودی مهر 95
 راهنمای ثبت درخواست و پر کردن فرم امتیاز بندی در انتهای همین اطلاعیه آمده است.
مهلت پر کردن فرم امتیاز بندی تا ساعت 24 روز 1395/06/28 تمدید شد.
ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به اطلاع می رساند : مراحل ثبت درخواست و تکمیل فرم امتیازبندی خوابگاه های دانشجویی نوع 1 به شرح ذیل می باشد . لذا متقاضیان می توانند با مراجعه به پرتال معاونت دانشجویی نسبت به انجام مراحل درخواست خوابگاه با توجه به تاریخ های مندرج در اطلاعیه و مطابق راهنما اقدام نمایند .
دانشجویان محترم جهت ثبت درخواست و تایید آن به اداره امور خوابگاه ها مراجعه نمایند. لازم به ذکر است پس از تکمیل فرم امتیاز بندی توسط دانشجو و  بررسی فرم امتیاز بندی توسط اداره خوابگاه ها و دانشجویان طبق فرم امتیاز بندی و در صورت وجود ظرفیت اسکان داده می شوند.
 

لینک راهنمای ثبت نام

لینک ورود به پرتال دانشجویان