دانشجوی گرامی جهت درخواست خوابگاه راهنما را به طور کامل مطالعه کرده و گام به گام مراحل طی شده را انجام دهید. در غیر اینصوت عواقب عدم ثبت درخواست  تکمیل فرم امتیازبندی بر عهده دانشجو می باشد.
(جهت بزرگتر شدن تصاویر روی آنها کلیک نمایید)
ابتدا به پرتال دانشجویی خود مراجعه نمایید.

8

 
 
 
پس از وارد شدن به پرتال خود بر روی گزینه دانشجویی کلیک نموده و گزینه امور خوابگاه را کلیک نمایید.سپس باقی مراحل مطابق راهنما انجام دهید.

 9

 
 
بر روی گزینه امور خوابگاه کلیک نمایید.
سپس  فرم را به طور کامل و دقیق پر نمایید.(از آنجایی که امکان ویرایش اطلاعات فرم را پس از ارسال ندارید لذا از صحت اطلاعات قبل از ارسال اطمینان حاصل نمایید.)
در انتها با کلیک بر روی دکمه اطلاعات فوق را تایید می کنم اطلاعات شما ارسال می شود.
پس از بررسی اطلاعات فرم شما توسط اداره خوابگاه ها نتایج از طریق این اداره اعلام خواهد گردید.