آر اس اس    
دوشنبه 28 آبان 1397

تغییرساعت زمان توزیع شام

بازدید:229


٭به نام خدا٭

قابل توجه دانشجویان گرامی

با عنایت به تغییر ساعات آموزشی،وجهت رفاه حال دانشجویان محترم  از تاریخ 01-08-97 زمان  توزیع شام

به  ساعت 18:30  الی  20:30  تغییرمی یابد.

بدیهی است خارج از زمان مذکورغذا توزیع نمی گردد.

  مدیریت اموردانشجویینوشته شده در: