قابل توجه دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند در صورت درخواست تحویل وسایل ضروری خود از خوابگاه های دانشجویی با امورخوابگاه ها، شماره های (44012588(دختران)، 44012586(پسران)) تماس گرفته و قبل از مراجعه هماهنگ نمایید.

در صورت عدم هماهنگی، پاسخگوی مراجعات حضوری نخواهیم بود.