💫 ستاد ازدواج دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:

👩‍❤️‍👨 بنیان های روانی زن و مرد (مهارت های زندگی متاهلی)

🚫 ویژه متاهلین🚫

🎙 با حضور: دکتر معماریانی
✔️ استاد، کارشناس و مدرس دانشگاه

🕑 دوشنبه ۳۰ بهمن – ساعت ۱۶ تا ۱۸
🏢 آمفی تئاتر دانشکده نفت