💫 ستاد ازدواج دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار می کند:

💍 مجردها بفرمایید ازدواج ….!

🚫 ویژه مجردها 🚫

🎙 با حضور: دکتر معماریانی
✔️ استاد، کارشناس و مدرس دانشگاه

🕑 دوشنبه ۳۰ بهمن – ساعت ۱۲ تا ۱۴
🏢 آمفی تئاتر دانشکده نفت