به همت بسیج اساتید و بسیج دانشجویی دانشگاه، اردوی راهیان نور ویژه اساتید و دانشجویان دختر و دانشجویان پسر طی ۳ کاروان مجزا در مناطق عملیاتی جنوب کشور برگزار گردید.

اردوی راهیان پیشرفت از شرکت های حفاری و سکوهای نفتی خوزستان برای اساتید از دیگر برنامه های این سفر بود.