همایش جوانی جمعیت ویژه اساتید و کارکنان ساعت ۹ الی ۱۱ صبح و همایش ازدواج دانشجویی ویژه دانشجویان مجرد ساعت ۱۲ الی ۱۴ و همایش مهارت های زندگی ویژه دانشجویان متاهل ساعت ۱۶ الی ۱۸ با سخنرانی دکتر معماریانی سخنران کشوری از مشهد برگزار شد.

این همایش ها به همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و دفتر امور خانواده و بانوان دانشگاه در روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه برگزار گردید.