اخبار
ارزیابی کیفیت تدریس اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی(99-98)

ارزیابی کیفیت تدریس اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی(99-98)

ارزیابی کیفیت تدریس اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی(99-98)، از طریق پرتال دانشجویی از روز شنبه 99/03/17 لغایت روز جمعه 99/03/30 فعال می باشد.

به همت مدیریت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت دانشگاه حکیم سبزواری و همکاری مرکز نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت وزارت علوم کارگاه دو روزه برنامه ریزی توسعه گروه های آموزشی برگزار شد

به همت مدیریت نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت دانشگاه حکیم سبزواری و همکاری مرکز نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت وزارت علوم کارگاه دو روزه برنامه ریزی توسعه گروه های آموزشی برگزار شد

مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با حضور مسئولان مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف نسبت به برگزاری کارگاه دور روزه تحت ...

دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دانشگاه منتخب در ارائه گزارش فعالیت های نظارت و ارزیابی وزارت علوم

دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دانشگاه منتخب در ارائه گزارش فعالیت های نظارت و ارزیابی وزارت علوم

مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یکی از مدیران منتخب دانشگاه های کشور در نشست مدیران نظارت و ارزیابی دانشگاه ...

تشکیل دبیرخانه پایش سند راهبردی پنج ساله دانشگاه  98-94

تشکیل دبیرخانه پایش سند راهبردی پنج ساله دانشگاه 98-94

در چشم انداز ده ساله دانشگاه حکیم سبزواری (1404-1394) آمده است  دانشگاه حکیم سبزواری ،دانشگاهی است جامع ،متعالی و توسعه یافته، با نشاط ،نقش آفرین در ...

دانشگاه حکیم سبزواری پیشرو در اجرای طرح ارزیابی درونی

دانشگاه حکیم سبزواری پیشرو در اجرای طرح ارزیابی درونی

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه حکیم سبزواری :  بالندگی و ارتقای سطح علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه  از مهمترین اهداف این طرح ...