معرفی رشته های تحصیلی دانشکده

معرفی رشته های تحصیلی دانشکده
مقطع کارشناسی: مهندسی نفت مهندسی شیمی مقطع کارشناسی ارشد: مهندسی شیمی -  زیست پزشکی

معرفی مدیران گروه

معرفی مدیران گروه
ضمن خوش آمد گویی: مدیران گروه های دانشکده دکتر علی خوش سیما مدیر گروه مهندسی نفت تماس: 05144012852 دکتر امین کاظمی بیدختی مدیر گروه مهندسی شیمی تماس:051440122861

ایمیل اساتید حق التدریس

ایمیل اساتید حق التدریس
سرکار خانم مهندس تکتم شنوایی (t.shnavaei@hsu.ac.ir) سرکاز خانم کلاته آقا محمدی (kalatehmina72@gmail.com) جناب آقای سلیمان پور (javad.so94@gmail.com)  

طراحی و ساخت دستگاه

طراحی و ساخت دستگاه
طراحی و ساخت میکرومدل شیشه