انتصاب رئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

رئیس دانشگاه در حکمی دکتر احسان اسماعیل‌نژاد، عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی نفت را به سمت ” رئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی”  منصوب کرد.

انتشار مقاله عضو هیات علمی گروه مهندسی نفت در ژورنال مهندسی نفت (جز ده درصد برتر)

انتشار مقاله مهندس سید حسن حجی آبادی در ژورنال برتر مهندسی نفت

ارزشیابی اساتید

ارزشیابی اساتید
اطلاعيه ارزشيابي اساتيد بر روي پرتال

برگزاری رویداد استارت آپی پتروتست در هفته ی پژوهش

رویداد دانشجویی پترو تست با هدف ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی استعدادهای جوان و پویای کشور و نیز زمینه‌سازی جهت انتقال تجربیات متخصصین و ...