اطلاعیه مهم

وب سایت دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

اطلاعیه کار آموزی پارک علم و فناوری

اطلاعیه کار آموزی پارک علم و فناوری
720.809 + 720.809 720.888 + 720.888 720.1285 + 720.1285

اطلاعیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در خصوص ترم تابستانی۹۸-۹۷

اطلاعیه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در خصوص ترم تابستانی۹۸-۹۷
براساس مصوبه ی شورای آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری، برگزاری ترم تابستانی جهت حل مشکل دانشجویان و کمک به فراغت از تحصیل ایشان، با شرایط زیر ...

کارگاه پالایشگاه اصفهان

کارگاه آشنایی با صنعت تشریح کامل پالایشگاه اصفهان به همت انجمن مهندسی شیمی برگزار گردید.

جشنواره خوارزمی

جشنواره خوارزمی
جشنواره خوارزمی