نشر مقاله علمی در ژورنال معتبر

نشر مقاله علمی آقای مهندس حسین نجاری دانشجوی سابق مهندسی نفت با همکاری جناب دکتر علی صنعتی مدیر گروه مهندسی نفت   ،افتخاری دیگر برای دانشکده به ارمغان ...

انتصاب “معاون پژوهش و فناوری” دانشگاه

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه دکتر علی خوش سیما عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی نفت به عنوان “معاون پژوهش و فناوری” منصوب شد.  جامعه دانشگاهی ...

تقدیر وزیرمحترم علوم از جناب دکتر غلامعلی فرزی

کسب مقام اول کتاب جناب آقای دکتر غلامعلی فرزی در سطح کشوری در جشنواره شهید چمران وتقدیر توسط مقام‌ محترم وزیر علوم پس از کسب مقام اول ...

گزارش_تصویری

به همتانجمن علمی مهندسی شیمی دانشگاه حکیم سبزواری (بازدید از پالایشگاه تهران ویژه اقایان)  با تشکر از اساتید محترم دکتر امین کاظمی و دکتر حمید حیدرزاده  تاریخ برگزاری: ...