چاپ مقاله Q1

چاپ مقاله مروری مشترک با دانشگاه صنعتی درسدن آلمان (TU Dresden) توسط جناب آقای دکتر علی صنعتی در تیر ماه 1401 با عنوان: Utilization of ionic ...

جلسه هم اندیشی

جلسه هم اندیشی اعضای هیات علمی دانشکده نفت و پتروشیمی با مدیر فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق به همت دفتر ارتباط با جامعه ...

کسب رتبه های ارشد1401

کسب رتبه 19مهندسی شیمی توسط مهدی فیل سرا کسب رتبه 29 مخزن و 58 حفاری و بهره برداری مهندسی نفت توسط آقای مهندس شکیب  مراسلی کسب رتبه ...

اردوی علمی اکتشاف نفت

اردوی علمی اکتشاف نفت
انجمن علمی مهندسی نفت در نظر دارد تا اردویی دو روزه به مقصد مناطق اکتشافی نفت و گاز در ناحیه سرخس برگزار نماید. این اردو در دو ...