اطلاعیه مهم

راز یک زندگی زیبا در این است که، امروز با “خدا” گام برداری و برای فردا به او اعتماد کنی. مهندس، روزت مبارک!

آيين نامه تحصيل همزمان

تحصصيل همزمان

اصلاعیه مهم سازمان وظیفه عمومی ناجا

اصلاعیه مهم سازمان وظیفه عمومی ناجا
اطلاعیه ناجا

سرکار خانم دکتر زهرا بیگم مختاری حسینی

 همکار گرامی سرکار خانم دکتر زهرا بیگم مختاری حسینی   ارتقای مرتبه علمی شما از استادیاری به دانشیاری که حاصل زحمات و تلاشهای جناب عالی است را ...