اطلاعیه مهم

((چه بسیار فرق است میان کاری که لذتش برود و گناهش بماند و کاری که رنجش برود و اجرش اندوخته شود)) رسول اکرم(ص)

آيين نامه تحصيل همزمان

تحصصيل همزمان

اصلاعیه مهم سازمان وظیفه عمومی ناجا

اصلاعیه مهم سازمان وظیفه عمومی ناجا
اطلاعیه ناجا

سرکار خانم دکتر زهرا بیگم مختاری حسینی

 همکار گرامی سرکار خانم دکتر زهرا بیگم مختاری حسینی   ارتقای مرتبه علمی شما از استادیاری به دانشیاری که حاصل زحمات و تلاشهای جناب عالی است را ...