جلسه هم اندیشی

جلسه هم اندیشی انجمن علمی مهندسی نفت باحضور دبیر و اعضاء این انجمن و همچنین با حضور رئیس دانشکده و اعضای محترم هیات علمی گروه فردا 6 ...

منتشر شد.

منتشر شد.
شانزدهمین نشریه علمی فرایند به همت انجمن علمی مهندسی شیمی منتشر شد. در این نشریه می خوانید: مصاحبه با سرکار خانم دکتر زهرا بیگم مختاری حسینی و . . . نشریه فرآیند ...

همایش روز مهندس

انجمن علمی مهندسی شیمی به همت دکتر محمود فرخی برگزار می کند. وبینار گرامیداشت روز مهندس با محوریت چگونگی ورود به صنعت 🔸سخنران: جناب آقای مهندس علیرضا ...

انتشار مقاله هیدروتروپی ATP

Cell Press انتشار مقاله عضو هیات علمی دانشکده نفت و پتروشیمی دانشگاه حكيم سبزواري در همکاری با دانشگاه Regensburg آلمان و موسسه ICSM  فرانسه در انتشارات ...