کارگاه کمیکار

کارگاه کمیکار
کارگاه کمیکار تاریخ 98.3.12 ساعت 14-12 تالار مهندسی نفت و پتروشیمی با همت انجمن مهندسی شیمی برگزار می شود.  

CHEM – E – CAR

کمیکار یک مسابقه و رویداد ملّی و بین المللی است. هدف هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی دانشجویان رشته های مهندسی شیمی، مهندسی نفت، مهندسی ...

آیین تودیع و معارفه رئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی برگزار گردید.

آیین تودیع و معارفه رئیس دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی برگزار گردید.
طی مراسمی روز دو شنبه 14 بهمن ماه با حضور دکتر مولوی رئیس دانشگاه از زحمات دکتر محمود فرخی رییس  سابق دانشکده مهندسی نفت و ...

چاپ دو مقاله علمی در ژورنالهای معتبر

دو مقاله علمی جناب آقای دکتر امین کاظمی بیدختی عضو محترم مهندسی شیمی در ژورنالهای علمی ” Chemical Engineering Research and Design. 152(30-35) Journal of Thermal Analysis ...