انجمن علمی مهندسی شیمی

دکتر حمید حیدرزاده درزی استاد مشاور انجمن

Dr Hamid Heidarzadeh Darzi

تماس: 2865  4401  051

 hamid.heydarzadeh@yahoo.com@

Hdheydarzadeh@

دبیر انجمن: زینب مجیدی کیا

09028769094

zeinabmajidikia@gmail.com

آیدی تلگرام

Mjidikia@

 

اعضای انجمن علمی مهندسی شیمی

شورای مرکزی:

زینب مجیدی کیا

مهدی فیل سرا

حسین حسن زاده

ندا دشتی

ابولفضل صالحی

اعضای علی البدل:

سارا خلقی

محبوبه صنعتی

اعضای همکار:

ندا اسدی

امیرحسین خوشسیما

بهناز مظلومی

معصومه منصوری

احمد اکرمی