دکتر شفيعه قدرتي


                                     mis.ghodrati1
 

رزومه دکتر شفيعه قدرتي:

 

فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی(C.V) شفیعه قدرتی

                                      

مقطع

رشته دانشگاه محل تحصیل سال اخذ مدرک

کارشناسی

ریاضی دانشگاه تربیت معلم تبریز

1382

کارشناسی ارشد

جمعیت شناسی دانشگاه شیراز

1387

دکتری جمعیت شناسی دانشگاه تهران

1392

 

سوابق و فعاليت‌هاي آموزشي

 

 1. تدریس دروس روش تحقیق کیفی، مسایل اجتماعی ایران و رویکردهای نظری به مسائل اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه حکیم سبزواری.
 2. تدریس دروس روش تحقیق نظری و عملی در مطالعات جغرافیای شهری و روستایی، در دانشگاه حکیم سبزواری.
 3. تدریس مبانی جمعیت شناسی در دانشگاه پیام نور.
 4. تدریس درس مبانی جامعه شناسی در دانشکده علوم قرآنی واحد سبزوار.
 5. برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان «آمار و SPSS پیشرفته» در دانشگاه حکیم سبزواری.

 

فعاليت‌هاي پژوهشي

 • طرح پژوهشی با عنوان نابرابری های بین فردی مرگ و میر در ایران و روند تغییرات آن، 1390-1355 . طرح مشترک دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه علوم پزشکی سبزوار.
 • طرح پژوهشی با عنوان بررسي شرایط اجتماعي ـ اقتصادي زنان مطلقه در شهر سبزوار. مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری.

 

چاپ مقالاتی با عنوان:

 1. بررسي تطبيقي روش پژوهش كمي و كيفي در علوم اجتماعي با تأكيد بر مباني پارادايمي آنها. چاپ شده در مجله‌ي ” فصلنامه‌ي توسعه‌‌ي انساني” ـ نشريه‌ي تخصصي دانشكده‌ي اقتصاد و علوم اجتماعي دانشگاه شهيد چمران اهواز، دوره‌ي اول، شماره‌ي دوم، زمستان 1385.
 2. بررسی تأثیر خانواده بر سرمایه ی اجتماعی دانش آموزان. چاپ شده در فصل نامه ی توسعه انسانی، سال سوم شماره سوم، سال 1388.
 3. بررسي نقادانه‌ي نظريه‌هاي جامعه‌شناسي هيجان. چاپ شده در نشريه‌ي جامعه شناسی کاربردی. سال بیست و دوم، شماره دوم، سال 1390.
 4. نگاهی جامعه شناختی به مفهوم سلامت. چاپ شده در  فصل نامه توسعه انسانی، دوره ی ششم، شماره ی 1، پاییز 1390.
 5. سطح و الگوی مرگ و میر در ایران با تأکید بر علل مرگ، 1387 چاپ شده در مجله ی نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، سال ششم، شماره 12، سال 1390. تاریخ انتشار 1392.
 6. بررسی و تبیین جمعیت شناختی نابرابری های مرگ و میر زنان در مناطق شهری و روستایی ایران . چاپ شده در مجله ی نامه انجمن جمعیت شناسی ایران.1393
 7. جریان ها و تعیین کننده های مهاجرت تبعی از استان آذربایجان شرقی به استان تهران. چاپ شده در دوفصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی. 1394.
 8. ترجمه ی کتاب با عنوان «جمعیت و توسعه، درآمدی انتقادی». چاپ شده در انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران. 1394.
 9. بررسی رابطه ی دین داری رسانه و گرایش به موسیقی مطالعه موردی: دانشگاه حکیم سبزواری. چاپ شده در فصلنامه علمی ـ ترویجی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات.1395
 10. معناکاوی طلاق از نظر زنان مطلقه شهر سبزوار. چاپ شده در مجله مسائل اجتماعی ایران.1395
 11. سکونتگاه­های شهری و امنیت زنان در فضای عمومی مطالعه­ی موردی شهر سبزوار. پذیرفته شده برای چاپ در مجله مطالعات جغرافیایی مناطق خشک.

 

 1. A Study of Relationship between Socio-economic Factors and Satisfaction with Family Planning Services in Iran“, Sociation Today. 2010 Vol. 8, No. 1.

 

همایش ها:

 1. بررسی روابط زوجین در خانواده با نگاهی به مفهوم خانواده ی دموکراتیک مطالعه موردی: زنان متأهل شهر سبزوار. هفتمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران. 31-29 خرداد 1393.
 2. بررسی تطبیقی وضعیت اختلاط کاربری ها در مناطق شهر مشهد. سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری. دی ماه 1394.
 3. بررسی و شناخت شهر سالم. اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری. آذر ماه 1394.
 4. بررسی مقایسه ای سازگاری و رضایت زناشویی زنان و مردان و عوامل موثر بر آن(مطالعه موردی شهر سبزوار). اولین همایش ملی (علمی _ پژوهشی) تغییرات خانواده و چالش های آن. اردیبهشت 1395.
 1. “Women’s Employment Fluctuations in Iran and its Deviations from the World Trends”. Presented as poster. European Population Conference, 13-16 June, 2012, Stockholm, Sweden.
 1. Determinants of Unwanted Fertility among Women Aged 15-49: Case Study of Sabzevar City. Presented as poster. The first Iranian International Conference on Women’s Health, June 14 and 15 2012. Shiraz, Iran.
 2. “Illness of Aged Parents and Children Relationships with Them: Case Study of Aged Parents of Sabzevar City-Iran”. Presented as poster. European Population Conference, 25-28 June 2014, Budapest, Hungary.
 3. Mortality Levels and Causes of death in Iran. Presented as poster. European Population Conference, 25-28 June 2014, Budapest, Hungary.
 1. Investigating mortality inequality and its related factors among provinces of Iran. Presented as poster. European Population Conference, 31 August- 3 September 2016 , Mainz, Germany.  
 2. Religion, ethnicity and selection of caesarean section In Fars province of Iran. Presented as poster. European Population Conference, 31 August- 3 September 2016 , Mainz, Germany.   
 3.  Investigating Developmental Idealism and Attitude towards Marriage in Shiraz.  Presented as poster. European Population Conference, 31 August- 3 September 2016 , Mainz, Germany.

 

 

سایر:

 • همکاری در مجله فصلنامه مطالعات جمعیتی در داوری مقاله.
 • همکاری در مجله نامه ی انجمن جمعیت شناسی ایران در داوری مقاله.