“اسامی روزهای پژوهشی:21 آذرماه روز پژوهش و فناوری و مدرسه، 22 آذرماه روز ایده برتر، سرمایه ملی، 23 آذرماه روز پژوهش، فناوری و صنعت، 24 آذرماه روز پژوهش و فناوری، دانشگاه کارآفرین، 25 آذرماه روز پژوهش و فناوری و حامیان پژوهش، 26 آذرماه روز پژوهش و فناوری و اقتدار ملی، 27 آذرماه روز پژوهش و فناوری و اقدام و عمل”

درباره دانشگاه | رشته های تحصیلی | تقویم آموزشی
آر اس اس    
یکشنبه 28 آبان 1396
ارتباط با ما