تجهیزات آزمایشگاه خواص سنگ معدن

تصویر دستگاه

نام دستگاه

کاربرد دستگاه

توضیحات

دستگاه دریل مغزه گیر(قالب مغزه)

برای شروع انجام آزمایشات در این آزمایشگاه بر روی سنگ مخزن ابتدا باید از سنگ مخزنی که به وسیله فرایند مغزه گیری گرفته شده است. نمونه های کوچکتری (قالب مغزه) جدا شود تا فرایند آزمایش سریع تر وراحت تر ادامه پیدا کند. که این امر با دستگاه دریل مغزه گیر امکان پذیر است.

دستگاه برش مغزه

پس از گرفتن قالب مغزه بر ای ا نجام آزمایشات مختلف باید نمونه از لحاظ هندسی منظم باشد تا بتوان مقدار حجم توده آن را اندازه گیری نمود. برای این کار از یک cutter (دستگاه برش مغزه) استفاده می شود.

دستگاه تخلخل سنج با روش اشباع در خلاُ

پس از آماده سازی نمونه قالب مغزه وتعیین حجم توده آن ، چون که نمونه سنگ مورد آزمایش کاملاُ خشک بوده وهیچگونه سیال هیدروکربوری در آن موجود نیست ، بنابراین سنگ رفتار آب دوستی از خود نشان داده و تعیین تخلخل با استفاده از اشباع با آب روشی مناسب می باشد چرا که درحالت آب دوستی حفرات ریز سنگ نیز از آب اشباع می شوند. که این امر با دستگاه تخلخل سنج خلا امکان پذیر است.

دستگاه تخلخل سنج هلیوم

این دستگاه توسط اعضای محترم هیئت علمی گروه آموزشی ساخته شده است. اساس آن بر مبنای قانون بویل میباشد، بدین گونه که ازدوسیلندر هم حجم تشکیل شده است و مغزه درون یکی از سیلندر ها قرار داده می‌شود، ارتباط بین دو سیلندر توسط یک شیر اتومات برقرار می‌شود. در هرزمان فشار درون هر سیلندر توسط فشارسنج دیجیتال وعقربه‌ای قابل قرائت می باشد. گازی که در این دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد گاز هلیوم است البته می توان از گاز نیتروژن نیز استفاده نمود.

دستگاه اندازه گیری اشباع مغزه( استخراج دین استارک)

یکی دیگر از آزمایشاتی که در آزمایشگاه خواص سنگ انجام می شود اندازه گیری اشباع سیالات می باشد. در حقیقت اشباع سیالاتی همچون نفت، درصد غنای هیدروکربن موجود درسنگ مخزن را تعیین می‌کند. واضح است که این آزمایش بلا فاصله بعد از انتقال مغزه از سنگ مخزن به آزمایشگاه صورت می‌گیرد.

دستگاه شتشوی مغزه سوسلکسه
(Extraction Soxhlet)

به طورکلی درآزمایشات خواص سنگ که بر روی مغزه های رسیده شده ازسنگ مخزن انجام می‌شود پس ازاندازه‌گیری اشباع برای انجام آزمایش هایی همانند تخلخل(باتخلخل سنج هلیومی)، سیلاب زنی مغزه و انجام تست‌های مویینگی برای تشخیص ترشوندگی و سایر موارد دیگرلازم است که مغزه پس ازهر بارآزمایش به طورکامل شست وشو داده شود.

دستگاه سیلاب زنی مغزه به همراه پمپ دو سیلندر تزریق پیوسته و فشار بالا
(Core Flooding System)

این دستگاه قابلیت مطالعه انواع روش های ازدیاد برداشت میکروبی ، شیمیایی و تزریق گاز را دارد.آموزشی و تحقیقاتی
تطبیق تک فازی مایعات از جمله آب، نفت و غیره به درون نمونه های مربوط
اندازه گیری تراوایی نسبی سنگ مخزن
اندازه گیری و محاسبه محنی های تراوایی نسبی دو فازی
محاسبه ضریب بازیابی نفت از مغزه
اشباع سازی نمونه های مغزه ار نفت یا آب

دستگاه کشش سطحی و اندازه گیری ترشوندگی سطح به روش زاویه تماس
(Surface and Interfacial tension measuring with)

این دستگاه شامل سیستم محاسباتی و آنالیز تصویری ، دوربین آزمایشگاهی، مکعب شفاف سازی وسیستم تزریق با دقت مناسب می باشد.

دستگاه اندازه گیری تراوایی با گاز

این دستگاه به گونه ای ساخته شده است که قابلیت اندازه گیری تراوایی در شرایط پایدار (فشار ثابت و جریان در درون مغزه)را دارا می باشد. ( آموزشی و تحقیقاتی)

دستگاه فیلتر پرس
( Api filter press)

ین دستگاه توسط اعضای هیئت علمی گروه آموزشی ساخته شده است.