تجهیزات آزمایشگاهی برق و کامپیوتر

تصویر دستگاه

نام دستگاه

کاربرد دستگاه

توضیحات

SDS HotFind camera

یک دوربین مادون قرمز نقطه ای زن است و یک جایگزین مناسب برای دماسنج مادون قرمز است که یک تصویر حرارتی با اطلاعات درجه حرارت در هر پیکسل ارائه می دهد.

PLC-STEP 7-200

برگزاری دوره های آموزشی

PLC-STEP 7-300

برگزاری دوره های آموزشی

PLC-lOGO

برگزاری دوره های آموزشی

ست آزمایشگاهی
PIC ، LCD، AVR و ….

برگزاری دوره های آموزشی