تجهیزات آزمایشگاهی فیزیک

تصویر دستگاه

نام دستگاه

کاربرد دستگاه

توضیحات

دستگاه لایه نشانی کندوپاش
(Sputtering)

کندوپاش یا اسپاترینگ یکی از روشهاي لایه نشانی از فاز بخار است که بطور عمده براي تولید فیلم فلزات از نانو تا میکرو می باشد و تحت شرایط کنترل شده می توان نانوذراتی 3 نانومتري هم به این شیوه بدست آورد. اما فرایند اسپاترینگ عبارتست از و ایجاد یک فیلم با یونهاي یک گاز خنثی که در پلاسما ایجاد شده و (target) کندوپاش اتمهاي یا مولکولهاي هدف درمیدان ایجاد کننده پلاسما شتاب می گیرند.

دستگاه لایه نشانی اسپري کوتینگ
(Pyrolysis)

این دستگاه براي ساخت و تهیه ي لایه هاي نازك و نانو ساختارها در دماي بالا ساخته شده است که پایداري و استحکام لایه هاي آن نسبت به روشهاي فیزیکی در خلا بیشتر است. این دستگاه با توجه به تکنولوژي ساده تر نسبت به روش هاي فیزیکی در خلا بسیار ارزان قیمت بوده و امکان لایه نشانی در سطوح بزرگتر را نیز دارد. بطور مثال براي ساخت فیلتر های اپتیکی، سلولهاي خورشیدي، سنسورها، آشکارسازها، کارهاي تزئیناتی، تهیه لایه هاي سخت و پوشش هاي مغناطیسی و …

دستگاه لایه نشانی چرخشی
(Spin Coating)

از دستگاه لایه نشانی چرخشی براي تهیه لایه هاي نازك آلی، پلیمرها و نانوساختارها به روش سل-ژل، در مقیاس نانو استفاده می شود و همچنین با استفاده از این دستگاه، لایه نشانی بر روي سطوح مختلف جامد از انواع فلزي و غیر فلزي (سرامیک، شیشه و…) نیز امکان پذیر است. محفظه اصلی این دستگاه از جنس فولاد است که قابلیت نگهداري قطعه کار تا قطر مشخصی معمولاً (بین 5 تا 10 سانتیمتر) را، به وسیله خلأ دارد. همچنین داراي نمایشگر اندازه گیري براي نمایش وکیوم قطعه کار روي شفت موتور، تایمر و کنترلر سرعت چرخشی است. تاکنون از این دستگاه براي میکرولیتوگرافی با فتوزیست، تهیه لایه هاي سخت و پوششهاي مغناطیسی، فیلترهاي اپتیکی، انجام کارهاي تزئیناتی، تهیه و ساخت سلول هاي خورشیدي، حسگرها، آشکارسازها و لایه نازك دي الکتریک استفاده شده است.

دستگاه تهیه ي نانو پودر به روش التراسونیک

این دستگاه اولین دستگاه تولید میکرو پودر به روش آلتراسونیک در ایران می-باشد. با استفاده از این دستگاه امکان پودر کردن محلول ها با غلظت هاي مختلف از مواد گوناگون بوجود می آید. طی یک فرآیند تبخیر و جدایش ویژه ، پودرهاي جامد در ابعاد میکرومتري بدست خواهند آمد. پودر خشک با عبور از فیلترهاي مختلف جمع آوري می گردد. ویژگی هاي دستگاه:
-1 تولید نانو پودر به روش آلتراسونیک.
-2 تولید پودر به صورت مستقیم از محلول هاي آلی و معدنی.
-3 ابعاد ذرات تولیدي از 400 نانومتر تا 10 میکرومتر.
-4 یکنواختی و خلوص پودر به دست آمده.
-5 گستره یکنواختی ابعاد پودر تولیدي تقریبا 25درصد
-6 امکان استفاده از حلال هاي خورنده و سمی.
-7 قابلیت کنترل جریان گاز حامل.
8-امکان تنظیم دماي محلول 10تا 60 درجه سانتی گراد
-9 قابلیت تعیین محدوده ابعاد پودر تولیدي با تنظیم خلوص محلول و تنظیم دماي محلول.
-10 امکان ترکیب محلول هاي مختلف در ظرف واکنش و بدست آوردن پودرهاي ترکیبی با دانه بندي ریز.
-11 امکان جداسازي پودرهاي تولید شده با فیلترهاي مخصوص.
-12 کاهش هزینه و زمان فرآیند تولید میکرو پودر.
13-ابعاد دستگاه: 25*35*130 سانتی متر
-14 سیستم تغذیه : برق 220 ولت متناوب 1 آمپر 50 هرتز

میکروسکوپ کانفوکال
(confocal)

جهت بررسی و اندازه گیري ناهمواریهاي سطحی لایه هاي نازك تا ابعاد نانو

رادون متر
(Radon Meter)

گاز رادون پرتوي بی بو و بیرنگ است که به واسطه فروپاشی اورانیوم موجود در زمین ایجاد شده و از طریق درز و شکاف هاي ساختمانی به فضاي داخلی خانه ها راه می یابد. گاز رادون با انتشار پرتو آلفا و چسبیدن به ذرات گرد و غبار و آئروسل هاي موجود در هوا می تواند باعث ایجاد سرطان ریه شود. با توجه به این که 65 تا 95 درصد از عمر انسان در محیط هاي بسته سپري می شود. این گاز می تواند بر سلامت انسان تاثیر منفی بگذارد. لذا این دستگاه غلظت گاز رادون موجود درمحیط را اندازه گیري می کند. نهایتا پس از آماده سازي با استفاده از دستگاه اسکن اتوماتیک و روش هاي آماري مناسب، غلظت گاز رادون تعیین می شود.