تجهیزات دانشکده مهندسی

تصویر دستگاه

نام دستگاه

کاربرد دستگاه

توضیحات

دستگاه XRD

متداول ‌ترین و پرکاربردترین روش XRD، روش پودری می ‌باشد. بررسی پودر جامدات کاربرد‌ های زیادی در صنعت و تکنولوژی دارد. همچنین در علوم زمین‌ شناسی، داروسازی، پزشکی، مهندسی مواد و غیره کاربرد فراوانی دارد.
تعیین فاز (phase identification)
بلورینگی (crystallinity)
اندازه‌گیری حوزه های کریستالی (measuring crystalline size)
تانسور انبساط (expansion tensor)
تحلیل بافت (Texture analysis)
تنش پسماند (residual stress)

پارتیکل سایز آنالایزر

دستگاه DLS، توانایی اندازه گیری سه مشخصه ذرات یا مولکولها در محیط مایع را دارد:
اندازه ذره (Particle size)
پتانسیل زتا (Zeta potential)
وزن ملکولی (Molecular weight)

میکروسکوپ نوری
Optical Microscope (OM)

· بررسی ریزساختار انواع فلزات و آلیاژها در بزرگنمایی های 50، 100، 200، 500 و 1500 برابر

میکروسکوپ نیروی اتمی
Atomic Force Microscope (AFM)

تعیین مستقیم زبری سطح، قابلیت اندازه گیری پتانسیل سطح، حداکثر ابعاد نمونه: قطر 20 میلیمتر و ارتفاع 10 میلیمتر و قابلیت تهیه تصاویر دوبعدی و سه بعدی توپوگرافی سطح از نمونه های فلزی، پلیمری، سرامیکی، انواع پوشش ها و غیره

دستگاه سختی سنج دیجیتال یونیورسال Universal Hardness Tester

انجام انواع آزمون های سختی سنجی راکول، ویکرز و برینل مطابق استانداردهای ASTM E18 (راکول)، ASTM E10 (برینل) و ASTM E92 (ویکرز) با قابلیت نمایش قطر اثر و عمق نفوذ برای هر سختی سنجی

دستگاه ریزسختی سنج (سختی سنج میکرو-ویکرز) Micro-Vickers Hardness Tester

نیروهای قابل اعمال 10، 25، 50، 100، 200، 300، 500 و 1000 گرم، زمان اعمال نیرو 5 تا 60 ثانیه، تبدیل خودکار سختی ویکرز به انواع سختی های معادل راکول A، B و C انجام می شود.

دستگاه یونیورسال تست کشش و فشار Universal Tension and Compression Testing Machine

قابلیت انجام آزمون های کشش و فشار سرد و گرم، اکستروژن، تغییرشکل پلاستیک شدید، ریلکسیشن، خمش و کشش عمیق و قابلیت اعمال نیرو تا 25 تن