به مناسبت گرامی داشت هفته پژوهشی،

همایش مشترکی با شرکت نفت منطقه سبزوار با عنوان:

“پژوهش ها و رويكردهای نوين در مديريت مصرف انرژی”

با حضور و سخنرانی:

 جناب آقای مهندس جنت دوست مدرس سازمان بهره وری انرژی و

جناب آقای مهندس نديمی مدرس شركت بهينه سازی مصرف سوخت

در روز سه شنبه مورخ 1394/10/1 از ساعت 8:30 در محل سالن همایش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار می گردد.

همایش پژوهش ها و رويكردهای نوين در مديريت مصرف انرژی
همایش پژوهش ها و رويكردهای نوين در مديريت مصرف انرژی